Първи контакт на бебето – въпросник за неразделяне на бебето от майката след раждането

Мрежа за майчино-детско здравеопазване стартира с инициатива за неразделяне на бебетата от майките непосредствено след раждането „Първи контакт на бебето“

Неотдавна организации от неправителствения сектор, в чийто фокус е майчино-детското здравеопазване, се обединихме с обща цел за дългосрочна промяна на практиките в тази сфера и привеждането им в съответствие с европейското законодателство и съвременните медицински препоръки, базирани на научни доказателства.

Стартираме с кампания за значимостта на първия контакт – бебето да не се отделя от майката след раждането при липса на медицинска необходимост и да има физически контакт кожа-до-кожа с нея най-малко в продължение на един час след раждането.

Според редица изследвания този контакт има основополагащо значение за бъдещето му физическо и емоционално здраве и е съпроводен с много преки и дългосрочни ползи. Първият контакт на бебето с майката стабилизира жизнените показатели и терморегулацията на новороденото непосредствено след раждането, подпомага успешното начало на кърменето, оптималното мозъчно развитие, преодоляване на родилната травма и процеса на привързване на майката към бебето, по този начин намалявайки случаите на постнатална депресия.

За целите на кампанията се нуждаем от достоверна илюстрация на това как протичат първите часове след раждането за бебетата и майките им в българските родилни домове. Ако имате едно или повече болнични раждания в България през последните три години, молим да отделите десет минути от времето си, за да попълните нашия въпросник, както и да го разпространите сред своите близки и приятели.

Моля попълнете въпросника тук

Резултатите ще оповестим в началото на месец януари с пресконференция и на сайтовете на организациите, участващи в Мрежата.  Кампанията включва поредица от събития в София и страната през идните месеци, като пътуваща фотоизложба, публична дискусия и други.

В мрежата участват Фондация „Родители за родители”, Сдружение „Родилница”, Сдружение „Естествено”, Алианс на българските акушерки, Асоциация на българските дули, Фондация „Макове за Мери” , Фондация „Приятелство“ и активисти.

Благодарим Ви за подкрепата и съдействието,

Екипът на фондация „Родители за родители“

Въпросник за първи контакт на бебето

Фотография: Ина Ботева

Без категория, Новини и събития , , ,

Comments are closed.