Нова творителница за осъзнато раждане

През Юли 2013г. ще проведем интензивната Творителница за осъзнато раждане. В продължение на един уикенд ще ви занимаем със същността на раждането и мерките за създаване на комфорт, така че да ви подкрепим в откриването на ВАШИЯ подход към здравословно и удовлетворяващо раждане и родителство в съзвучие с ВАШИТЕ нужди и светоглед.

Ако желаете да

  • вникнете в същината на раждането като физиологичен процес, но и в медицинските аспекти на грижата и в културните наслоявания, за да решите кое е правилното за ВАС;
  • усвоите познания и умения за създаване на комфорт на майката, за вземане на решения, които да са ваши верни съюзници в ключови моменти;
  • подкрепите партньорите си да открият своята роля при раждането;
  • формирате вашия кръг за подкрепа и да се заредите с положителни емоции,

включете се в курса. Важен акцент в заниманията ни ще бъдат и правата на родителите и пациентите, както и уменията да се ориентираме в системата за родилни грижи и да общуваме с медицинския екип при престоя в болницата.

Тъй като искаме да обърнем внимание на конкретните ви нужди, в групата ще участват до 6 двойки.

За да се срещнете с раждането и родителството с доверие, любов, увереност и кураж, участвайте в Творителницата!

Запишете се на ел. поща info@tvoritelnitzi.org или на телефони 0888 940 069, 0888 864 973, 0893 411 202.

Място на провеждане: Йога студио „Тримурти“, ул. „Йоан Екзарх“ 12, гр. Варна

За бъдещите родители във Варна, Раждането - преди, по време и след това, Творителници , , , , ,

Comments are closed.