ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Грижи с уважение за раждащите жени

Когато говорим за правата на раждащата жена, можем да започнем като в посредствен американски филм – има една добра и една лоша новина. Добрата е, че затрудненията, които жените срещат днес, влизайки в българската система за родилни грижи, са отдавна познати и преодолени в развитите страни. Лошата – че България е едва в началото на пътя, а именно – да осъзнаем, че в тази система има проблем.

В рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014 адвокат Елена Атева разяснява какви са международно защитените права на раждащата жена, кои са най-честите нарушения на тези права и има ли системи, които са решили този проблем.

Къде сме ние?

Всъщност, някъде по средата. Безспорно в повечето европейски държави съдържанието на понятието „безопасно майчинство“ се е развило далеч отвъд физическото оцеляване на майката и бебето. То включва респект към основните човешки права на жените – достойнството, чувствата, изборите и предпочитанията им, както и правото на придружител по време на раждане. В средата на 2015 г. изследователи от Световната здравна (СЗО) и Медицинския институт Джон Хопкинс публикуваха мащабно изследване за правата на раждащата жена и нарушаването им. Документът е резултат от обобщение на данните в 65 проучвания, проведени в 34 страни по целия свят. Оказва се, че проблемите, които раждащите жени срещат навсякъде по света, са доста сходни и могат успешно да бъдат класифицирани в седем групи:

1) Физическо насилие

2) Сексуално насилие

3) Вербално насилие

4) Стигма и дискриминиране

5) Неспазване на професионалните стандарти за грижа

6) Лоша комуникация между жените и изпълнителите на медицинската дейност

7) Състоянието на здравната система и нейните ограничения

Тези общи формулировки обобщават преживявания, които за съжаление могат да разпознаят почти всички пациентки на българските родилни отделения – от груб или вулгарен език, през неуважение на желанията и липса на информирано съгласие, непредоставяне на информация, дискриминация по етнически или социален признак, лишаване от достъп до бебето и т.н.

Неуважението към родилките и майчината смъртност

Както гласи старото клише, „причините за този проблем са комплексни“. Огромен предизвикателство е приемането, че психологическото и физическо насилие над раждащата жена е в реда на нещата. Много от обществата не познават друг модел на грижа. Затова и липсват политики, които да наложат уважението към родилката като водещ принцип, който да бъде защитен от закона, медицинските правила и болничните практики; липсват лидери на мнение, които да отстояват тази кауза; липсва и съзнание у самите работещи в системите за родилна грижа, че съществуващото статукво има нужда от качествена промяна.  Лошото отношение към бременната и раждащата жена е по-характерно за развиващите се, отколкото за развитите държави, затова и основната маса от изследвания са от Азия, Африка и Латинска Америка. Данните в тях сочат, че неуважението на раждащата жена може да застраши живота й. Докладът на СЗО посочва насилието и неуважението по време на раждане като една от основните пречки за намаляване на майчината смъртност в световен мащаб.

Правата на раждащата жена

Зачитането на човешките права трябва да се превърне в акцент на Глобалната стратегия за женско и детско здраве. Такава поне е гледната точка на международна група учени, които изследват проблема. Резултатът от работата им е публикуван през септември миналата година в сп. „Бритиш медикъл джърнал“. Документът поставя амбициозни цели към здравните системи и правителствата в много държави по света, а постигането им може да се случи с едновременни мерки на всички нива на системата. Например – да се приемат закони, които да овластяват бременната и раждаща жена, да й дават повече възможности да изисква и защитава правата си; да осигурят достъп до качествено здравеопазване на всички бременни, раждащи и деца; да обучат жените, включително тези от групи в риск, за техните права и възможности.

През 2011 група адвокати, учени и активисти разработват Хартата за универсалните права на бременните и раждащи жени. Тези права са извлечени от широко разпространени международни конвенции и други правни инструменти, които са приети в много държави, в това число и в България.

Харта за правата на раждащата жена

 • š Всяка жена им право да не бъде наранявана или унижавана
 • š Всяка жена има право на информация, информирано съгласие и отказ, и уважение към нейния избор и предпочитания, включително да бъде придружавана по време на цялата грижа
 • š Всяка жена има право да ражда в уединение и необезпокоявана от нежелани погледи
 • š Всяка жена има право да бъде третирана с достойнство и уважение
 • š Всяка жена има право на равенство, да получава еднакво качествена грижа, без да бъде дискриминирана
 • š Всяка жена има право на здравеопазване и на най-високото възможно ниво здраве
 • š Всяка жена има право на свобода, автономност, самостоятелни решения, и да не бъде насилвана.

Да го направим възможно

Проблемите със спазването правата на раждащата жена и нейното бебе са сходни навсякъде по света. Много европейски системи са минали по пътя, който предстои на България, за да направят родилната си помощ по-съвременна, щадяща, рентабилна, и преди всичко – обърната към потребностите на новороденото и майката.

Сред възможните стъпки за подобряване на средата виждаме:

 • внедряване на доказани добри практики в болничните протоколи за грижа;
 • промяна на медицинските стандарти по неонатология и акушерство и гинекология; създаване на отделен стандарт по акушерство, който регламентира и дейността на акушерките;
 • нормативно регламентиране на възможността раждащата жена да бъде придружена;
 • нормативно регламентиране на възможността бебето да бъде оставено при майка си винаги, когато медицинското му състояние го позволява;
 • Нормативно регламентиране на достъпа на родителите на бебета с проблеми (в това число недоносени) до децата им;
 • осъвременяване на познанията и уменията на медицинските екипи в областите: подкрепа за кърмене; контакт с пациенти; предоставяне на информирано съгласие и др.

 

ngogrants.bg

Подкрепа на НПО в България

Този  документ  е  създаден  в рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от  Програмата  за  подкрепа  на неправителствени  организации  в  България  по  Финансовия  механизъм  на  Европейското икономическо пространство  2009-2014. Цялата  отговорност за съдържанието на документа се носи от  сдружение „Родилница“ и  фондация  „Родители  за  родители“  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия  механизъм  на  Европейското икономическо  пространство  и Оператора  на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngogrants.bg, www.eeagrants.bg

 

Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

Новини и събития , , ,

Comments are closed.