Представяне на резултати от анкета за наличието на първи контакт на новороденото с майката в българските родилни отделения

На 5 януари 2016 г. от 11 ч. в Пресклуб „БТА“ ще се състои пресконференция на Мрежа от неправителствени организации, работещи в сферата на майчиното здравеопазване, на която ще бъдат представени резултатите от анкета за осъществяването на първи контакт на новороденото с майката в болничните заведения в България.

Първият контакт между майката и новороденото се осъществява непосредствено след раждането, като бебето само леко се подсушава и се поставя голо върху кожата на корема на майката и остава там най-малко за един час. Многобройни научни изследвания доказват ползите за бебето, а препоръки за осъществяване на първи контакт като рутинна практика непосредствено след раждането се дават от Световната здравна организация,професионални организации на акушер-гинеколози, акушерки и педиатри, както и в национални стандарти за грижа на много страни.

Без категория, Новини и събития , , , , ,

Comments are closed.