บอร์ดกระจก

รูปแแบบการเขียนเปลื่ยนไป บอร์ดกระจก เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีมากกว่าการเขียนในห้องประชุมเป็นเครื่องประดับในห้องประชุมดูแล้วกว้างขึ้น และแข็งแรงกว่ากระจกธรรดาประมาณ5เท่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *