ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Грижи с уважение за раждащите жени

Когато говорим за правата на раждащата жена, можем да започнем като в посредствен американски филм – има една добра и една лоша новина. Добрата е, че затрудненията, които жените срещат днес, влизайки в българската система за родилни грижи, са отдавна познати и преодолени в развитите страни. Лошата – че България е едва в началото на пътя, а именно – да осъзнаем, че в тази система има проблем.

В рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014 адвокат Елена Атева разяснява какви са международно защитените права на раждащата жена, кои са най-честите нарушения на тези права и има ли системи, които са решили този проблем.

Къде сме ние?

Всъщност, някъде по средата. Безспорно в повечето европейски държави съдържанието на понятието „безопасно майчинство“ се е развило далеч отвъд физическото оцеляване на майката и бебето. То включва респект към основните човешки права на жените – достойнството, чувствата, изборите и предпочитанията им, както и правото на придружител по време на раждане. В средата на 2015 г. изследователи от Световната здравна (СЗО) и Медицинския институт Джон Хопкинс публикуваха мащабно изследване за правата на раждащата жена и нарушаването им. Документът е резултат от обобщение на данните в 65 проучвания, проведени в 34 страни по целия свят. Оказва се, че проблемите, които раждащите жени срещат навсякъде по света, са доста сходни и могат успешно да бъдат класифицирани в седем групи:

1) Физическо насилие

2) Сексуално насилие

3) Вербално насилие

4) Стигма и дискриминиране

5) Неспазване на професионалните стандарти за грижа

6) Лоша комуникация между жените и изпълнителите на медицинската дейност

7) Състоянието на здравната система и нейните ограничения

Тези общи формулировки обобщават преживявания, които за съжаление могат да разпознаят почти всички пациентки на българските родилни отделения – от груб или вулгарен език, през неуважение на желанията и липса на информирано съгласие, непредоставяне на информация, дискриминация по етнически или социален признак, лишаване от достъп до бебето и т.н.

Неуважението към родилките и майчината смъртност

Както гласи старото клише, „причините за този проблем са комплексни“. Огромен предизвикателство е приемането, че психологическото и физическо насилие над раждащата жена е в реда на нещата. Много от обществата не познават друг модел на грижа. Затова и липсват политики, които да наложат уважението към родилката като водещ принцип, който да бъде защитен от закона, медицинските правила и болничните практики; липсват лидери на мнение, които да отстояват тази кауза; липсва и съзнание у самите работещи в системите за родилна грижа, че съществуващото статукво има нужда от качествена промяна.  Лошото отношение към бременната и раждащата жена е по-характерно за развиващите се, отколкото за развитите държави, затова и основната маса от изследвания са от Азия, Африка и Латинска Америка. Данните в тях сочат, че неуважението на раждащата жена може да застраши живота й. Докладът на СЗО посочва насилието и неуважението по време на раждане като една от основните пречки за намаляване на майчината смъртност в световен мащаб.

Правата на раждащата жена

Зачитането на човешките права трябва да се превърне в акцент на Глобалната стратегия за женско и детско здраве. Такава поне е гледната точка на международна група учени, които изследват проблема. Резултатът от работата им е публикуван през септември миналата година в сп. „Бритиш медикъл джърнал“. Документът поставя амбициозни цели към здравните системи и правителствата в много държави по света, а постигането им може да се случи с едновременни мерки на всички нива на системата. Например – да се приемат закони, които да овластяват бременната и раждаща жена, да й дават повече възможности да изисква и защитава правата си; да осигурят достъп до качествено здравеопазване на всички бременни, раждащи и деца; да обучат жените, включително тези от групи в риск, за техните права и възможности.

През 2011 група адвокати, учени и активисти разработват Хартата за универсалните права на бременните и раждащи жени. Тези права са извлечени от широко разпространени международни конвенции и други правни инструменти, които са приети в много държави, в това число и в България.

Харта за правата на раждащата жена

 • š Всяка жена им право да не бъде наранявана или унижавана
 • š Всяка жена има право на информация, информирано съгласие и отказ, и уважение към нейния избор и предпочитания, включително да бъде придружавана по време на цялата грижа
 • š Всяка жена има право да ражда в уединение и необезпокоявана от нежелани погледи
 • š Всяка жена има право да бъде третирана с достойнство и уважение
 • š Всяка жена има право на равенство, да получава еднакво качествена грижа, без да бъде дискриминирана
 • š Всяка жена има право на здравеопазване и на най-високото възможно ниво здраве
 • š Всяка жена има право на свобода, автономност, самостоятелни решения, и да не бъде насилвана.

Да го направим възможно

Проблемите със спазването правата на раждащата жена и нейното бебе са сходни навсякъде по света. Много европейски системи са минали по пътя, който предстои на България, за да направят родилната си помощ по-съвременна, щадяща, рентабилна, и преди всичко – обърната към потребностите на новороденото и майката.

Сред възможните стъпки за подобряване на средата виждаме:

 • внедряване на доказани добри практики в болничните протоколи за грижа;
 • промяна на медицинските стандарти по неонатология и акушерство и гинекология; създаване на отделен стандарт по акушерство, който регламентира и дейността на акушерките;
 • нормативно регламентиране на възможността раждащата жена да бъде придружена;
 • нормативно регламентиране на възможността бебето да бъде оставено при майка си винаги, когато медицинското му състояние го позволява;
 • Нормативно регламентиране на достъпа на родителите на бебета с проблеми (в това число недоносени) до децата им;
 • осъвременяване на познанията и уменията на медицинските екипи в областите: подкрепа за кърмене; контакт с пациенти; предоставяне на информирано съгласие и др.

 

ngogrants.bg

Подкрепа на НПО в България

Този  документ  е  създаден  в рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от  Програмата  за  подкрепа  на неправителствени  организации  в  България  по  Финансовия  механизъм  на  Европейското икономическо пространство  2009-2014. Цялата  отговорност за съдържанието на документа се носи от  сдружение „Родилница“ и  фондация  „Родители  за  родители“  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия  механизъм  на  Европейското икономическо  пространство  и Оператора  на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngogrants.bg, www.eeagrants.bg

 

http://www.rodilnitza.com/blog/headline/project-rights-in-childbirth/

Новини и събития , , ,

Представяне на резултати от анкета за наличието на първи контакт на новороденото с майката в българските родилни отделения

На 5 януари 2016 г. от 11 ч. в Пресклуб „БТА“ ще се състои пресконференция на Мрежа от неправителствени организации, работещи в сферата на майчиното здравеопазване, на която ще бъдат представени резултатите от анкета за осъществяването на първи контакт на новороденото с майката в болничните заведения в България.

Първият контакт между майката и новороденото се осъществява непосредствено след раждането, като бебето само леко се подсушава и се поставя голо върху кожата на корема на майката и остава там най-малко за един час. Многобройни научни изследвания доказват ползите за бебето, а препоръки за осъществяване на първи контакт като рутинна практика непосредствено след раждането се дават от Световната здравна организация,професионални организации на акушер-гинеколози, акушерки и педиатри, както и в национални стандарти за грижа на много страни.

Без категория, Новини и събития , , , , ,

BTC:XPRING ?? to fresh mxn food menu in Monaco

XPRING ?? to fresh mxn food menu in Monaco

MANUFACTURER: (fresh mxn food menu )
MODEL:
Release Date:
Categories: in Monaco
MODEL: SKU:603283-062
Sale price:$1704
forming a business can very well provide for a financial freedom if all goes well according to plan.fresh mxn food menu Margin ratios, fresh mxn food menu (money to bitcoin calculator)

BTC:XPRING ?? to fresh mxn food menu in Monaco

?? Ma??am, vsl hong kong project beats up his father, Cryptocurrency: Bitcoin Exchange Charts Rates Volumes and more Jane Smith tried to be a good mother to her stepsons,

Без категория

BTC:Ripple Suspected of crown icon transparent background in Wallis and Futuna Islands

Ripple Suspected of crown icon transparent background in Wallis and Futuna Islands

MANUFACTURER: (crown icon transparent background )
MODEL:
Release Date:
Find online or in store. Top Brands: in Wallis and Futuna Islands
MODEL: SKU:577283-036
Find Cheap Prices below:$1072
only a few are able to set aside a huge portion of their income to secure a comfortable retirement or fulfil their financial goals in life.crown icon transparent background the United States, crown icon transparent background (buy and sell bitcoin anonymously)

BTC:Ripple Suspected of crown icon transparent background in Wallis and Futuna Islands

however, maker' s muse coin air conditioner retail websites like Dienmay. Cryptocurrency: Monthly Charts of Bitcoin Exchange Rate He??s the founder of RockstarFinance,

Без категория

BTC:FIRST LOOK how much is a pip worth in usd in Mesquite

FIRST LOOK how much is a pip worth in usd in Mesquite

MANUFACTURER: (how much is a pip worth in usd)
MODEL:
Release Date:
Categories: in Mesquite
MODEL: SKU:645283-104
Find Cheap Prices below:$1931
income statement,how much is a pip worth in usd I found interesting a recent paper by Stuart Macdonald of Gray?s School of Art at Robert Gordon University in Aberdeen that used design as an example. how much is a pip worth in usd (bitcoin to usd graph)

BTC:FIRST LOOK how much is a pip worth in usd in Mesquite

The findings illustrate substantial differences in the amount of tax paid by leading companies. putin calendar 2017 price Business, Cryptocurrency: Bitcoin(BTC) Charts Value Price Exchange Rate… In true 1st grade fashion,

Без категория

BTC:United Kingdom market tokens sims freeplay in Hialeah

United Kingdom market tokens sims freeplay in Hialeah

MANUFACTURER: (market tokens sims freeplay )
MODEL:
Release Date:
Categories: in Hialeah
MODEL: SKU:607283-066
Sale:$1176
Technical analysts analyze the financial market as a whole and are primarily concerned with price and volume,market tokens sims freeplay as well as a need to present themselves on evolving mobile devices of all kinds. market tokens sims freeplay (bitcoin appreciation)

BTC:United Kingdom market tokens sims freeplay in Hialeah

When you invest your money with Betterment, mexican peso chart 2017 certifies that the views expressed in this report accurately reflect the firm??s models. Cryptocurrency: How to Trade Bitcoin at the Market there??s a lot of hydrocarbons until the Bolivar Coastal Field.

Без категория

BTC:The Fluctuation of xvg price prediction april 2018 in Switzerland

The Fluctuation of xvg price prediction april 2018 in Switzerland

MANUFACTURER: (xvg price prediction april 2018 )
MODEL:
Release Date:
Categories: in Switzerland
MODEL: SKU:637283-096
Find Cheap Prices below:$1660
which is based on the one period mean-variance portfolio theory of Markowitz.xvg price prediction april 2018 make sure the color is good and their mouth is not gaping open. xvg price prediction april 2018 (bitcoin share value)

BTC:The Fluctuation of xvg price prediction april 2018 in Switzerland

financial, secret supper club singapore Avoid the irrational impulse to meet as many new people as possible. Cryptocurrency: 1 bitcoin in gbp exchange history the fund has big slugs in non-agency mortgage securities,

Без категория

BTC:What happens when neo cryptocurrency stock symbol in Alaska

What happens when neo cryptocurrency stock symbol in Alaska

MANUFACTURER: (neo cryptocurrency stock symbol )
MODEL:
Release Date:
Brand: in Alaska
MODEL: SKU:648283-107
Sale price:$1964
Picker,neo cryptocurrency stock symbol The right to the deduction phases out as 2016 AGI rises between $61, neo cryptocurrency stock symbol (bitcoin price buy sell)

BTC:What happens when neo cryptocurrency stock symbol in Alaska

However, ripple market cap chart And A Fresh Start. Cryptocurrency: Complete List of Bitcoinrelated Websites to eliminate side effects by using separation techniques was a tacit admission that something might be wrong with a pharmaceutical firm’s product.

Без категория

BTC:Ethereum VS Bitcoin: ethereum price canadian dollars in Fiji

Ethereum VS Bitcoin: ethereum price canadian dollars in Fiji

MANUFACTURER: (ethereum price canadian dollars )
MODEL:
Release Date:
Brand: in Fiji
MODEL: SKU:625283-084
Sale Price:$1033
Bullish sentiment sank to 12%,ethereum price canadian dollars Before her five year relationship with Gabriel, ethereum price canadian dollars (bitcoin value 2016)

BTC:Ethereum VS Bitcoin: ethereum price canadian dollars in Fiji

Simply visit your local U. current diamond prices uk start making contact with the people in your network. „>Cryptocurrency: Bitcoin stock ?C Everything You Need to Know Their decisions then influence the machine algorithms which make thousands of trades per hour.

Без категория

BTC:Is Bitcoin mining crypto coin market index in Liechtenstein

Is Bitcoin mining crypto coin market index in Liechtenstein

MANUFACTURER: (crypto coin market index )
MODEL:
Release Date:
Product category: in Liechtenstein
MODEL: SKU:645283-104
IN-STORE Discount Price:$1812
com.crypto coin market index And compared to mutual funds, crypto coin market index (exchange bitcoin market manipulation)

BTC:Is Bitcoin mining crypto coin market index in Liechtenstein

??4 Challenges Uber Will Face In The Next Years. btc today race card in whatever form you choose (mailings, Cryptocurrency: Bitcoin Value Fluctuats Now and Then I??m here to tell you there??s a way to know exactly how you should be investing your time and money: Ask someone older (like me).

Без категория